Naše služby

Ponúkame geodetické služby na Liptove a v blízkom okolí.

Geometrické plány

 • na zmenu druhu pozemku
 • na rozdelenie pozemku
 • ku kolaudácií
 • na vymedzenie rozsahu vecného bremena
 • na zameranie rozostavanej stavby
 • na určenie vlastníckeho práva k pozemku

 • Vytyčovanie

 • vlastníckych hraníc
 • umiestnenie stavby na pozemku
 • Polohopisné a výškopisné merania

 • tvorba účelových máp
 • zameranie inžinierskych sietí
 • Adresné body a geografické osi ulíc

  Zameranie adresného bodu tvorí nevyhnutnú súčasť získania kolaudačného rozhodnutia.

  Sprostredkovateľská činnosť

  Ponúkame Vám sprostredkovanie vyhotovenia kúpnej zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena a iných činností.


  Poskytovanie informácií

  Poskytujeme poradenstvo v procese získavania stavebného povolenia, prípadne iných stavebných úkonov.

  Kontaktujte nás

  Kontaktné údaje

  Jaroslav Vlček
  Ivachnová 182
  034 83, Liptovská Teplá
  +421905208967
  vlcek.polygon@gmail.com

  Fakturačné údaje

  Polygon GEO, s.r.o.
  Ivachnová 182
  034 83, Liptovská Teplá
  IČO: 47099909
  DIČ: 2023744360